Înregistrare

Termeni și condiții

Contract-oferta

Acordul cu privire la utilizarea serviciului de Internet «iCargo.md»

Legea, publică prezentul Acord internet la adresa: https://icargo.md/terms/, ceea ce reprezintă o oferta publică (oferta) de a încheia un contract civil privind condițiile specificate mai jos cu orice persoană specificată mai jos, care va avea condițiile prin efectuarea acțiunilor specificate în acord (denumit în continuare – utilizator).

1. Conceptele și definițiile utilizate în acordul

Conceptele și definițiile utilizate în prezentul acord, au următoarele semnificații:

1.1. servicii Internet «iCargo.md» – site-ul, situat pe internet la următoarea adresă: https://icargo.md, conținând pagini și software-ul, cu ajutorul căruia Executor oferă utilizatorilor cu servicii.
1.2. Utilizator – persoană fizică sau juridică care a comis acceptarea  prezentul acord .. mai jos Utilizatorul poate fi clientul și (sau) contractantul.
1.3. Client – utilizatorii conectat la serviciul de Internet «iCargo.md» și care intenționează să caute pentru contractori pentru executarea lucrărilor (servicii).
1.4. Contractantul – utilizatorii conectat la serviciul de Internet «iCargo.md» și care intenționează să caute pentru comenzi de lucru (servicii), plasate pe clienții serviciului de Internet «iCargo.md».
1.5. Servicii – servicii gratuite și plătite oferite de către utilizator, folosind serviciul online «iCargo.md». Artistul nu furnizează servicii telematice, pe distanțe lungi și servicii de telefonie internationala, acces la Internet și alte servicii care necesită o licență.
1.6. Servicii gratuite – servicii furnizate în temeiul prezentului acord, fără a plăti Antreprenorului să plătească pentru ele.
1.7. Servicii cu plată – un set de servicii de care pot beneficia de taxele de utilizare în modul și condițiile prezentului acord.
1.8. Cont – un cont, inclusiv datele despre serviciul de Internet al utilizatorului «iCargo.md», setările sale personale, conturi și alte date.
1.9. Pagina personala – utilizatorii de pagini aflate pe serviciul de Internet «iCargo.md», în întregime sau parțial (în funcție de tipul de utilizator și preferințele personale), care conține informații despre utilizatori și informațiile lor.
1.10. cont Panou de control (cont personal) – interfață web de sistem ce permite utilizatorilor să editeze informațiile de pe contul dvs. și pagina dvs. personale, punerea în aplicare a ordinului (activare) a Serviciilor pentru a trimite mesaje altor utilizatori, vizualizarea mesajelor trimise utilizatorilor altor utilizatori, precum și a efectua alte acțiuni în cazul în care orice funcționalitate a cabinetului personal.
1.11. Contul contractantului – contul bancar al contractantului cu o instituție de credit sau „conturi“ în sistemele de plăți „PayPal“, „Webmoney“ și alte „sisteme de plată“ înscrise în contul dvs. Panoul de control membru, care se efectuează servicii de plată plătite.
1.12. Regiunea – secțiunea de servicii Internet «iCargo.md», combinarea informațiilor, utilizatorii site-ului și contractantul pe baza relevanței sale pentru o anumită zonă geografică în granițele Israelului sau în alte țări. (Țara, oraș, regiune, etc.).

2. Obiectul acordului

2.1. Antreprenorul în cadrul acestui acord a comandat gratuit de utilizator și servicii cu plată, iar utilizatorul în cazul prestării de servicii cu plată este obligat să le plătească în condițiile stabilite în prezentul acord.

3. Înregistrează contul

3.1. Procesul de înregistrare este efectuată în mod independent de către persoana în cauză pe site-ul web Antreprenorului la adresa: https://icargo.md/ prin selectarea tipului de utilizator, specificând anumite date în conformitate cu instrucțiunile sistemului.
3.2. La înregistrarea utilizator alege un nume de utilizator (nume simbolic unic al contului de utilizator corespunzător utilizatorilor adresa de email specificata) pentru a accesa contul. parola contului pentru a accesa contul dvs. este generat automat de software-ul servicii Internet «iCargo.md» ca urmare a înregistrării și trimis utilizatorului, specificat prin adresa de e-mail. Contractantul are dreptul de a interzice utilizarea anumitor loginuri și să stabilească cerințe pentru numele de utilizator și parola (lungimea, caracterele permise, etc.).
3.3. Numele de utilizator și parola folosite de către utilizator pentru a accesa contul nu este inversat de către contractant. Resetarea parolei este efectuată de către utilizator cu instrucțiunile de pe serviciul de internet «iCargo.md», în mod independent, cu condiția ca utilizatorul are acces la adresa de e-mail, informații despre care este inclus în contul său de date.
3.4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru siguranța (rezistența la ghicitul) parola selectată și asigură în mod independent, confidențialitatea parolei.
3.5. Înregistrare utilizator este necesar pentru a indica informații atunci când exacte despre ei înșiși. Utilizatorul este necesar atunci când schimbați datele conținute în informațiile contului său (adresa de e-mail, persoana de contact, telefon mobil, etc), Pentru a modifica contul de informații în termen de 2 zile.
3.6. Utilizatorul este singurul responsabil pentru acțiunile și / sau omisiunile care au condus la divulgare, pierdere, furt, etc. prerogativelor sale și alte informații, individualiza utilizator, sau pentru orice acte și / sau omisiuni ale unor terțe părți, utilizând acreditările utilizatorului. Mai mult decât atât, toate acțiunile comise cu utilizarea contului de utilizator sunt considerate a fi produse de către utilizator, cu excepția cazurilor când utilizatorul a notificat Antreprenorului oricărui acces neautorizat la contul dvs. și / sau cu privire la orice confidențialitate încălcare (încălcări suspectate) a parolei. Contractantul nu va fi responsabil pentru acțiunile de mai sus ale utilizatorului și / sau terțe părți prin utilizarea prerogativelor sale.
3.7. Utilizatorul este obligat să notifice imediat contractantul cu privire la orice neautorizate (nu sunt autorizate de către utilizator) pentru a accesa contul și / sau cu privire la orice încălcare de confidențialitate (încălcări suspectate) a parolei. Contractantul nu va fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare a datelor, precum și alte consecințe de orice natură care ar putea fi din cauza încălcării prevederilor acestei părți a Contractului de utilizator.
3.8. Utilizatorul când vă înregistrați pentru serviciul de Internet «iCargo.md» trebuie să indice că deține un număr de telefon mobil. Utilizatorul nu are dreptul de a da un număr de telefon mobil aparținând altor persoane. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea codului de confirmare trimis la numărul său de telefon mobil al Antreprenorului.
3.9. Contractor, înregistrată la serviciul de internet «iCargo.md», până la trecerea procedurii primare, confirmă datele sale, au dreptul de a utiliza anumite servicii cu titlu gratuit, a căror listă este stabilită în mod unilateral de către contractant.

4. Termeni generali și condiții de ordinea și utilizarea serviciilor

4.1. Pentru a putea utiliza Serviciile prestate de către contractant în conformitate cu prezentul acord, utilizatorul trebuie să introducă numele de utilizator și parola pe pagina de conectare la următoarea adresă pe internet: https://icargo.md/, după care a fost dat acces la panoul de control al contului.
4.2. Utilizatorul este obligat să asigure fezabilitatea tehnică a utilizării serviciului de Internet «iCargo.md» cu mâna, ca accesul la Internet, disponibilitatea software-ului necesar este compatibil cu transmiterea de informații cu privire la protocolul «http» și etc.
4.3. Selecția și utilizarea serviciilor specifice de către Utilizator independent folosind panoul de control al contului. Toate serviciile furnizate de către contractant jos utilizator „ca atare“. Contractantul are dreptul de a modifica unilateral lista serviciilor prestate, costul lor, precum și caracteristicile lor cantitative și calitative.
4.4. Utilizatorul pentru a oferi servicii gratuite, a căror listă este determinată de către contractant la propria sa discreție. O listă de servicii gratuite, compoziția lor, volumul poate fi modificat în mod unilateral de către contractant, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
4.5. servicii de comandă (activare) Plătit sunt furnizate prin intermediul panoului de control cont atunci când cantitatea de fonduri suficiente, precum și celelalte condiții prevăzute de prezentul acord. La momentul (de ordinul) serviciile pe bază de taxă unică de activare se realizează scris pe valoarea sa completă, cu bilanțul utilizatorului. În același timp artist în cadrul programelor de marketing existente, el poate fi creditat în soldul membrului de puncte bonus. puncte bonus acumulate pot fi folosite de către utilizator, în viitor, ca o reducere atunci când comanda de servicii (activare) cu plată.

5. Costul serviciilor și procedura de plată

5.1. Costul furnizării de servicii este stabilit în conformitate cu termenii acestui acord.
5.2. Data plății este data la care fondurile sunt creditate în contul contractantului. Informații cu privire la ceea ce face în detrimentul fondurilor contractantului pentru serviciile furnizate în temeiul prezentului acord nu afectează echilibrul utilizatorului.
5.3. Contractantul va avea dreptul, în orice moment pentru a schimba unilateral costul serviciilor.

6. Servicii gratuite

6.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia de serviciile gratuite, compoziția, volumul și condițiile de care artistul le oferă. Contractantul are dreptul de a limita cantitatea de disponibil gratuit serviciile gratuite pentru utilizatorii fără notificare.
6.2. Serviciul „Se trimite oferte»
6.3. În prezența accesului Contractantului la serviciul „Trimite oferta“, acesta din urmă are capacitatea de a efectua propunerile livrate la client prin completarea unui formular special, care se deschide prin apăsarea tastei „Trimitere oferta“ de pe pagina de comandă.

7. Asigurarea accesului la serviciul „Trimite oferta“

7.1. Contractantul este capabil de a trimite cererea clientului, după acordarea accesului la el Antreprenorului Service „Trimiterea propunerilor“ în modul prevăzut în prezentul acord.
7.2. Toate comenzile plasate sunt împărțite în categorii de buget, în funcție de bugetul pentru comandă destinat specificat, atunci când primesc accesul Antreprenorului la serviciul „Trimite oferta“ în cadrul categoriei lor ales de comenzile de buget a fost, de asemenea, având în vedere posibilitatea de a trimite propuneri pentru comenzile din categoriile inferioare ale bugetului.
7.3. Pentru a avea acces la serviciul „Trimite oferta“ Contractantul va transmite plata contul contractantului privind furnizarea viitoare a serviciilor client de contact“, a cărei valoare este calculată de către contractant pe baza contractantului selectat în panoul de control categoriile de buget cont ordine, în care acesta are intenția de a trimite clienţii propuneri. Dimensiunea de plata necesară pentru a atinge suma de plată se calculează automat pe baza cantității de fonduri plătite în avans utilizator a indicat anterior și pe pagina: http: //icargo.md.online/ru/buy-pro-status/ după selectarea categoriei bugetului de comenzi.
Accesul la serviciul „Trimite oferta“ este furnizate contractantului la primirea plății finale, ceea ce a dus la active totale va fi egală cu statutul de utilizator suma, minimul necesar pentru a obține acces la serviciul „Trimiterea propunerilor“ în categorii comenzi de buget alese de el.
7.4. Contractantul are dreptul de a utiliza panoul de control al contului în orice moment pentru a schimba categoria comandă pentru buget (pentru a alege o categorie mai scump), în care intenționează să efectueze un transport la propunerile clienților. Acest lucru se va recalcula în mod automat suma de plată pe baza categoriei de buget cel mai scump de comenzi, contractantul selectat.
Accesul la serviciul „Trimite oferta“ pentru categoriile de buget nou selectat de comenzi acordate după primirea plății Antreprenorului ca urmare a care valoarea soldului utilizator este egal cu starea sumei, minimul necesar pentru a obține acces la serviciul „Trimiterea propunerilor“ în noile selectate categoriile comenzile de buget .
7.5. În cazul în care taxa lunară pentru utilizarea serviciului este de peste „client Contact“, acces la serviciul „Trimite oferta“ este suspendat în mod automat înainte de acțiunile descrise la punctul 7.3.

8. Modul de a lăsa feedback-ul dvs. despre lucrări

8.1. Clientul are dreptul, sub rezerva cerințelor din această secțiune pentru a lăsa feedback-ul în scris (în continuare – review-uri) cu privire la serviciul de Internet «iCargo.md» pentru lucrări (servicii) care au fost efectuate (furnizate) sau ar fi trebuit efectuate (furnizate) de către contractant pentru el.
8.2. Clientul are dreptul de a părăsi o revizuire Contractantului, căruia ia trimis un mesaj contactului, și care a primit acces la aceasta, în conformitate cu termenii acestui acord.
8.3. Clienți lăsând o reexaminare în ceea ce privește lucrări (servicii) care au fost efectuate (furnizate) sau ar fi trebuit efectuate (furnizate) de către contractant pentru acesta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
acționează în mod rezonabil și cu bună credință, pentru a se conforma cu legea, nu încalcă drepturile altora;
Client, indicând informații cu privire la faptele, trebuie să se asigure că faptele au avut loc în realitate, acestea ar putea fi documentate la cererea persoanelor autorizate (regulamente contractuale, corespondență etc.), a avut loc la momentul respectiv, la care se acestea se referă;
Clientul nu poate indica într-un comentariu, informații false, care discreditează onoarea, demnitatea sau reputația de afaceri a altora, și să-și exprime opinia într-un mod peiorativ sau jignitor.
8.4. Prin semnarea acestui Contract, Contractantul recunoaște necondiționat faptul că Contractantul va furniza stocarea de informații Customer Service, cu recenzii și să ofere acces la acesta, nu verifică și nu are posibilitatea de a verifica postat de detaliile furnizate de client în revizuirea lor pentru conformitatea cu realitatea, ca urmare a ceea ce nu poartă răspundere civilă pentru diseminarea acestor clienți de informații.
8.5. Contractantul recunoaște dreptul Clientului de a plasa, în conformitate cu normele acordului din secțiunea 8, o trecere în revistă a activității lor, conținutul care depinde exclusiv de Client, și, prin urmare, scuti Contractantul de orice raspundere si nu sunt de acord cu cerințele sale în legătură cu clienții de plasare comentarii. Contractor Raportează această cerință este o încălcare substanțială a acestui acord și, prin urmare, artistul are dreptul conform n. 12.4.3. prezentul acord va elimina contul Contractantului.
8.7. Contractantul are dreptul de a inspecta toate comentariile utilizatorilor din stânga și la discretia sa de a refuza să posteze sau elimina comentariile lor postate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din următoarele motive:
Contractantul au motive să credem că dubiile o revizuire făcută în ceea ce privește lucrări (servicii), care, în realitate, nu au fost îndeplinite;
8.8. Contractantul este obligat să elimine o revizuire în cazul în care a intrat în vigoare decizia instanței informațiile furnizate sunt găsite neadevărate și discreditează onoarea, demnitatea sau de afaceri reputația contractantului.
8.9. Contractantul are dreptul, în absența altor condiții specificate în secțiunea 8 din prezentul acord pentru comentarii rămase, furnizează Clientului cu opțiunea de a părăsi o revizuire în cazul acesteia din urmă pe e-mail o copie scanată a contractului sau a altor documente care confirmă existența unor relații contractuale (sau aranjarea acestora) între clienții și utilizatorii (reprezentant utilizator, persoană juridică asociată cu utilizatorul).

9. Restricții privind utilizarea serviciului de Internet «iCargo.md»

9.1. Utilizatorul atunci când se utilizează serviciile care fac obiectul prezentului acord se interzice:
9.1.1. Încălcați regulile prezentului acord;
9.1.2. Orice acțiune care vizează obținerea accesului neautorizat la resursele serverului Antreprenorului, conturile personale și alte date ale altor clienți care nu sunt disponibile pe paginile lor personale; În cazul în care utilizatorul devine conștient de informații cu privire la orice vulnerabilitate ar putea permite accesul neautorizat la resursele serverului Contractantului, conturile personale și alte date ale altor clienți care nu sunt disponibile pe pagina lor personală și / sau alte vulnerabilități, acesta trebuie să furnizeze imediat aceste informații Antreprenorului .
9.1.3. Pentru a plasa anunțuri în „Comenzi“ sau trimite folosind sistemul de mesagerie privată pentru serviciul de Internet «iCargo.md»;
9.1.4. Utilizarea textelor promoționale și informaționale „de căutare de spam“ – incoerent, set repetitiv de cuvinte, care și-a stabilit obiectivul de a crește cantitativ densitatea anumitor cuvinte în text la indicatori nenaturale;
9.1.5. Utilizarea textelor promoționale și informaționale, fraze utilizator Exemple în întregime cu majuscule, cu excepția acronime;
9.1.6. Utilizarea textelor promoționale și informaționale utilizator de text incoerent, text cu o mulțime de greșeli evidente de ortografie în cuvinte, vocabularul informal, etc.;
9.1.7. Post și / sau distribui conținutul (informații), care este ilegal dăunător defăimător Executor,,, abuziv, terțe părți, moralitatea, emisiuni (sau o promovare), violență și cruzime, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, care promovează ura și / sau discriminarea împotriva persoanelor pe motive de rasă , etnice caracteristici, sexuale, religioase, sociale și de altă natură, conține insulte împotriva oricăror persoane sau organizații conține elemente (sau o promovare) pornografie, Erotica copii și prezintă o reclamă (sau o promovare) servicii sexuale (inclusiv deghizat în alte servicii), explică procedura de fabricație, utilizarea sau altă utilizare a substanțelor narcotice sau analogii acestora, explozivi sau alte arme, etc.;
9.1.8. Postați linkuri spre pagina dvs. de pornire personale, al cărei conținut este contrară legii;
9.1.9. Încălcați drepturile unor terțe părți, inclusiv minori, și / sau să le facă rău în nici un fel;
9.1.10. Încărcați, trimite, transmite sau în orice alt mod de a plasa și / sau distribui conținutul (informații), în lipsa drepturilor de a face acest lucru prin lege sau orice altă relație contractuală;
9.1.11. Punerea în aplicare a serviciului de Internet «iCargo.md» trimite în masă utilizatorii de e-mail-urile comerciale, publicitate și alte măsuri care nu sunt compatibile cu destinatar (nesolicitate) a informațiilor ( „spam“);
9.1.12. Post și / sau distribui orice material care conține viruși sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui computer sau echipament de telecomunicații sau programe pentru accesul neautorizat, precum și numerele de serie pentru produse software comerciale și programe de generare, datele de conectare, parolele și alte mijloace pentru a obține acces neautorizat la site-urile de pe Internet, precum și razmeschat s referire la informațiile de mai sus;
9.1.13. Luați orice acțiune pentru a evita răspunderea reputațional pe site-ul, inclusiv crearea unui cont nou, inclusiv terțe părți, inclusiv pregătirea comentarii negative, precum și în informarea (informarea nu în timp util) Contractantul că el nu este este un antreprenor pentru o anumită comandă, cu acordul efectiv pentru a efectua lucrări (servicii) și / sau deținerea acestora (redare);
9.1.14. Publicarea de informații false, inclusiv comentarii, creați conturi suplimentare pentru publicarea de informații și feedback-ul. Tehnică (sau altele) fonduri constatate (IP, datele din browser, înregistrarea conversațiilor, precum și alte date) care recenziile postat de utilizator pe site-ul sub diferite conturi au fost publicate de la un singur dispozitiv și / sau a unei persoane și / sau de comun acord cu utilizatorul.
9.1.15. Trimiterea de propuneri similare, inclusiv texte trimise propuneri ordinelor fără a ține cont de caracteristicile individuale ale ordinului, dorințele clientului, alte părți esențiale ( „spam“). În cazul unei astfel de trimiterea Contractantul are dreptul de a limita tehnic numărul maxim de propuneri care pot trimite utilizator, până la trei pe zi sau să blocheze contul utilizatorului.

9.1.16 utilizare necorespunzătoare sau abuzivă a unui câmp de „informații și întrebări specifice clientului“ la trimiterea unei propuneri de a comanda, inclusiv de transport maritim și de a specifica informații de contact și metode alternative de comunicare (inclusiv implicit), link-uri către alte resurse de pe Internet, informații publicitare itp
9.1.17 Utilizarea incorectă a câmpului „specifică de informații și întrebări la client“ la trimiterea unei propuneri de a comanda, inclusiv trimiterea de texte abuzive și / sau conținut obscen. Trimiterea de texte cu încălcări grave ale normelor, utilizarea limbii itp informale
9.2. Pentru conținutul nodurilor de informații care sunt create și utilizate de către utilizator, este responsabil direct utilizatorului. Artistul nu exercită un control prealabil asupra conținutului postat pe site-ul și / sau distribuite de către utilizatorii cu informațiile lor de ajutor, dar atunci când plasarea și distribuirea unor astfel de informații este contrară legii, Contractantul are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor sau șterge utilizatorul contului fără avertisment (în cazul unor încălcări repetate sau semnificative) .
9.3. Artistul poate, în orice moment, la libera sa alegere de a refuza Utilizatorului în plasarea lor cu orice informații cu privire la serviciul de Internet «iCargo.md» (informații scrise, fotografii, etc), inclusiv, printre altele, contractantul dreptul de a șterge astfel de informații disponibile cu privire la serviciul de Internet «iCargo.md».

10. Drepturile de proprietate intelectuală

10.1. Toate obiectele drepturilor de proprietate intelectuală care alcătuiesc serviciul de Internet «iCargo.md», inclusiv elemente de design, grafică, ilustrații, fotografii, materiale video, programe de calculator, baze de date și a altor obiecte de proprietate intelectuală a contractantului, cu excepția obiectele drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către utilizator (fotografiile sale, articole, etc.).
10.2. Utilizatorul este de acord că el este personal responsabil pentru orice conținut (informații) care se încarcă sau în alt mod a comunica publicului (publicat) pe serviciul de internet «iCargo.md» sau cu ajutorul lui. Utilizatorul nu va încărca, transmite sau publica conținut (informații), în cazul în care nu a fost creat printr-un aranjament personal sau al utilizatorului, utilizatorii nu au permisiunea.
10.3. În cazul primirii revendicărilor de la terțe părți în legătură cu plasarea conținutului (informații), utilizatorul pe cheltuiala proprie se va soluționa aceste pretenzii.Ispolnitel își rezervă dreptul, la discreția sa de a transfera informații despre utilizator oricărei terțe părți, este suficient pentru a arăta (în opinia Antreprenorului) dovezi Utilizatorul încalcă drepturile unei alte persoane ori legislație sau decizii ale autorităților publice.
10.4. În cazul prezentării unei terțe părți la Revendicările Antreprenorului, actiuni, cereri privind eliberarea ilegală postat de către utilizatorii serviciului de Internet «iCargo.md» obiecte ale drepturilor de proprietate intelectuală, Utilizatorul este de acord să despăgubească Contractantul pentru toate pierderile pe care acesta din urmă a suferit ca urmare a unor astfel de încălcări sau prezentarea acestora, și Contractantul are dreptul de a denunța unilateral contractul, prin eliminarea conturilor de utilizator.

11. Răspunderea părților

11.1. În cazul în care utilizatorul pretinde volumul și (sau) ca un serviciu plătit, acesta, în termen de cinci (5) zile calendaristice după livrarea acestora pentru a trimite contractantului o plângere în scris, subliniind prerogativelor lor, precum și datele de expirare sunt pretenzii.Po menționat mai sus, pretențiile utilizatorului în ceea ce privește deficiențele serviciilor, inclusiv cantitatea (volumul), costul și calitatea nu sunt acceptate, iar serviciile sunt considerate acceptate de către utilizator.
Antreprenor în termen de cincisprezece zile de la data primirii cererii transmite utilizatorului un răspuns, și în cazul în care le consideră rezonabile, oferind utilizatorilor o modalitate de a rezolva situația.

11.2. Revendicați utilizatorilor prin e-mail a Antreprenorului specificate în prezentul acord. Răspunsul la cererea este trimisă de către contractant la adresa de e-mail a utilizatorului specificat în datele de cont.
11.3. Pentru toate aspectele care nu sunt acoperite de această ofertă, precum și în soluționarea litigiilor apărute în cursul punerii sale în aplicare sunt reglementate prin lege.
11.4. Sunteți responsabil pentru toate acțiunile lor și / sau omisiuni, atât intenționate și neintenționate, precum și pentru toate actele și / sau omisiuni ale persoanelor care utilizează acreditările sale asociate cu plasarea și / sau difuzarea de informații pe internet, obținând astfel o utilizare resursele, accesul la resurse Executor terțe părți care au provocat și / sau pot duce la încălcarea legii, precum și pentru orice daune cauzate de acțiunile menționate mai sus și / sau omisiunile Contractantului sau părți terțe. Contractorul nu este responsabil pentru astfel de acte și / sau omisiuni ale utilizatorului sau a persoanelor care utilizează acreditările sale, precum și consecințele unor astfel de acțiuni și / sau omisiuni.
11.5. Contractantul nu va fi răspunzător pentru daunele suferite de către utilizator și / sau terțe părți din cauza divulgarea, pierderea sau furtul utilizatorului la contul utilizatorului sau orice alte date.
11.6. Utilizatorul este responsabil pentru orice acțiuni ilegale și / sau omisiuni ale persoanelor care utilizează prerogativelor sale, a determinat producerea vătămării Antreprenorului, inclusiv încălcarea reputației de afaceri, iar Contractantul va rambursa pierderile.
11.7. Contractantul nu va rambursa daunele de utilizator (inclusiv profiturile pierdute) suferite de către utilizator în timpul utilizării sau neutilizarea serviciilor și a serviciilor contractorului.
11.8. Contractantul nu este responsabil pentru funcționarea necorespunzătoare a Internetului, componentele sale sau pentru calitatea de link-uri care nu sunt relevante pentru propriile lor resurse Performer și disponibilitatea acestora pentru utilizatori și nu este responsabil pentru schimbări în proprietățile, funcțiile și calitatea serviciilor pentru utilizatori.
11.9. Contractantul este răspunzător pentru utilizator numai în măsura în care nu a plătit, dar serviciile prestate. Contractantul nu este răspunzător față de responsabilitatea financiară a utilizatorului și returnează utilizatorul plătit pentru acest Contract de fonduri, în cazul în care serviciile nu sunt furnizate prin vina de utilizatori, în special, din cauza unei încălcări a prezentului acord.
11.10. Părțile au convenit ca toate litigiile ce decurg din prezentul acord, sub rezerva luării în considerare a locației Contractantului.

12. Suspendarea serviciilor, ștergerea contului

12.1. Contractantul are dreptul de a suspenda furnizarea de servicii către utilizator în următoarele cazuri:
La efectuarea întreținerii necesare programate și lucrări de reparații la resursele tehnice ale contractantului, precum și lucrările neplanificate în situații de urgență. Raportat producerea lucrărilor de mai sus, ceea ce presupune suspendarea Serviciilor pot fi introduse de către Antreprenor la Contractor «iCargo.md» Online
În cazul în care incapacitatea de a utiliza informații și canale de transport a apărut, inclusiv cele cauzate de accidente, acte și / sau omisiuni ale unor terțe părți, în cazul în care afectează în mod direct performanța serviciilor în temeiul prezentului acord;
În caz de încălcare a termenilor prezentului acord;
În cazul expirării serviciilor plătite;
La primirea plângerilor privind utilizarea altor membri, evaluarea cererilor de valabilitate și de adecvare a suspenda furnizarea serviciilor prestate de către contractant singur discreționar lor;
Este suspectat de hacking cont de utilizator de către terți;
Abuzul verbal (verbal sau scris) de către utilizator, în adresa contractantului, angajații săi sau alți utilizatori ai serviciului de Internet «iCargo.md»;
Tehnice (sau alte) fonduri stabilite (ip-ul, datele din browser, înregistrarea conversațiilor, și alte date), contul este utilizată și de alte persoane, inclusiv membri ale căror conturi de site-ul este în prezent blocat;
În caz de încălcare a convențiilor virtuale încheiate în conformitate cu dispozițiile de la punctul 10 din prezentul acord, precum și încălcarea altor obligații în temeiul contractelor, inclusiv contractele de construcție (serviciile cu plată) încheiat cu alți utilizatori, în rezultatul plasării ofertelor (comenzi) pe Internet serviciul «iCargo.md» (de exemplu, încălcarea contractului pe perioada de muncă, performanța slabă a muncii etc.). O încălcare de către utilizator a acestor clauze contractuale stabilite de către contractant pe baza plângerilor altor utilizatori cu privire la analiza executării contractelor și circumstanțele documentelor prezentate.
12.2. Contractantul nu va fi răspunzător pentru utilizator și utilizatorul nu rambursează costul serviciilor, precum și orice alte pierderi suferite sau care pot apărea din Utilizatorului pentru perioada de suspendare a furnizării Serviciilor, precum și de alte întârzieri, întreruperi, incapacitatea de a face utilizarea deplină a resurselor și serviciilor contractorului.
12.3. Contractantul are dreptul de a elimina contul utilizatorului, care atrage după sine imposibilitatea accesului la cele mai recente conturi și pagini de utilizator, utilizați serviciile Antreprenorului, și atrage după sine, de asemenea, îndepărtarea fără posibilitatea de recuperare a tuturor informațiilor de utilizator. Deoarece ștergerea contului dvs. din prezentul acord se consideră încheiată.
12.4. Ștergerea contului se poate face în următoarele cazuri:
12.4.1. La latitudinea Contractantului, în cazul în care utilizatorul depune o cerere pentru ștergerea contului, Contractantul poate refuza să șteargă contul fără explicații. În cazul în care artistul a refuzat să șteargă contul, el oferă limitare tehnică de acces la datele personale ale utilizatorilor, pentru a ține cont și datele personale ale utilizatorului pe servere Performer;
12.4.2. La latitudinea Antreprenorului în raport cu utilizatorul beneficiază de serviciile exclusive ale contractantului gratuit.
12.4.3. Repetate sau utilizator substanțiale încalcă termenii acordului. Recunoașterea unei încălcări substanțiale NIC efectuate în mod independent, pe baza evaluării circumstanțelor specifice ale încălcării. tulburări semnificative, inclusiv implementarea acțiunii, pot fi atribuite interzise secțiunea 5 din prezentul articol sau de tulburare nu este eliminată de către utilizator în perioada de după primirea contractantului cerere corespunzătoare et al.;
12.5. Contractantul are dreptul de a nu explica motivul încetării.
12.6. În cazul în care eliminarea fondurilor de cont plătite pentru servicii nu vor fi returnate.

13. Datele cu caracter personal

13.1. În informațiile contul utilizatorului, pagina sa personală conține sau pot conține datele lor cu caracter personal. Paginile utilizatorilor de date sunt publice și orice persoană care utilizează serviciul de Internet «iCargo.md» le poate examina.
13.2. Utilizatorul își dă consimțământul necondiționat la prelucrarea de către contractant a datelor lor cu caracter personal, inclusiv părți terțe, cu utilizarea de echipamente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de fonduri, inclusiv colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, clarificare (actualizare, modificare), extragerea, utilizarea, de transfer (de acordare, distribuție, acces), blocarea, ștergerea și distrugere. Artist prelucrează date cu caracter personal numai în scopul prezentului acord și pentru a furniza Serviciile pe această bază. Utilizatorul își dă consimțământul necondiționat pentru desfășurarea datelor lor cu caracter personal, reflectate pe pagina sa de origine personal de pe serviciul de Internet «iCargo.md».
13.3. Sunteți de acord că toate informațiile conținute în serviciul de Internet «iCargo.md», incluzând, dar fără a se limita la datele din contul său, el rapoarte, corespondență cu alți utilizatori nu sunt confidențiale. Utilizatorul este de acord să acceseze și prelucrarea unor astfel de informații către Antreprenor, în orice moment și în orice volum.
13.4. prelucrarea datelor cu caracter personal artist Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a le proteja împotriva accesului neautorizat la datele personale ale utilizatorilor care nu sunt conținute în informațiile disponibile în mod public a paginii sale personale.
13.5. Utilizatorul fiind conștient de faptul că, ca urmare a eșecului serviciului de Internet «iCargo.md», atacurile virusilor sau hacker, defecțiuni tehnice sau alte circumstanțe ale datelor personale ale utilizatorului pot fi puse la dispoziția altor persoane, este de acord că nu va face o plângere Contractantului la astfel de situații.
13.6. datele personale ale utilizatorilor prelucrate de către contractant pe durata plasării lor în conturile utilizatorilor informații. În cazul în care datele personale sunt postate pe contul de utilizator va fi șters, Contractantul termina procesarea lor. Cu toate acestea, Contractantul are dreptul de a păstra o copie de rezervă a utilizatorilor de date de mai sus.
13.7. Artist fără consimțământul utilizatorului are dreptul de a transfera datele lor cu caracter personal către organele de stat, inclusiv organele de anchetă și de anchetă, autoritățile locale, pe baza cererilor legitime ale acestora, în baza deciziei instanței, precum și în alte cazuri prevăzute de lege și de prezentul acord.

14. Alte condiții

14.1. Termenii acestui acord sunt reglementate de normele legislației.
14.2. Prezentul acord este valabilă pe termen nelimitat.
14.3. Versiunea actuală a acordului este disponibil publicului pe adresa de Internet: https://icargo.md/ru/terms/
14.4. Contractantul își rezervă dreptul de a modifica termenii acordului și toate părțile sale integrale fără consimțământul utilizatorului cu notificarea de către ultima afișarea pe site-ul său (https://icargo.md) noua versiune a acordului sau oricare din părțile sale integrale, care s-au schimbat. Utilizatorul se angajează să se familiarizeze cu noul acord conținutul postat pe acest site. Noua versiune a acordului și / sau la oricare dintre o parte integrantă din acesta intră în vigoare la data publicării pe site-ul Antreprenorului, cu excepția cazului în alte schimbări pe termen intra în vigoare nu este definită de către contractant după publicarea lor. Continuarea utilizarea Serviciilor de către Utilizator a contractantului în urma publicării unei noi ediții a acordului și / sau la oricare dintre o parte integrantă a ei, în orice caz, considerat a accepta necondiționat toate noile modificări ale acordului.
14.5. Contractantul poate, dacă este necesar să se implice pentru furnizarea de servicii de terțe părți, inclusiv a persoanelor cu licență corespunzătoare.
14.6. Numele și numerotarea articolelor prezentului acord sunt pentru comoditatea de lectură și nu au nici o semnificație în interpretarea prezentului acord.
14.7. Corespondența între părți se realizează prin e-mail. În această adresă de e-mail în mod corespunzător Contractantul este: icargo.md@gmail.com. Adresa de e-mail utilizator propriu este adresa indicată în datele de cont. Corespondența poate fi efectuată și prin e-mail, sau prin livrarea documentelor către reprezentanții autorizați ai părților.
14.8. În cazul în care orice prevedere a acordului nu este validă în conformitate cu legea, aceasta va fi considerată a fi eliminată din acord, precum și celelalte dispoziții ale Acordului rămân în vigoare.
14,9. Toate informațiile postate de utilizatori pe serviciul de Internet «iCargo.md», inclusiv tabloul de bord, toate rapoartele, corespondența, direcționa utilizatorul către un serviciu de Internet «iCargo.md» nu sunt informații confidențiale. Artist acces permanent necondiționat la astfel de informații, rapoartele, corespondența membrilor.
14.10. Toate disputele care pot apărea în legătură cu prezentul acord se soluționează prin negocieri între părți.
În cazul în care negocia disputele nu pot fi soluționate între părți, acestea vor fi soluționate în afara instanței, prin intermediul unei cereri.

În cazul în care răspunsul la cererea nu este primită în termen de paisprezece (14) zile de la data prezentării sale sau va fi răspuns negativ, partea care a trimis o cerere, are dreptul de a aplica în vederea soluționării litigiului în instanța de la locul Contractantului.